ราคาหุ้น

หุ้น TRUE | ราคาหุ้น TRUE | ราคาหุ้นวันนี้ TRUE

หุ้น TRUE (SET) | หุ้น TRUE | ราคาหุ้นวันนี้ TRUE | หุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น TRUE ทำธุรกิจอะไร : ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย (1) ทรูมูฟ เอช ? ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย (2) ทรูออนไลน์ ? ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย (3) ทรูวิชั่นส์ ? ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิทัล (4) ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ? ธุรกิจและบริการด้านดิจิทัล ประกอบด้วยแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล (Digital Media Platform) แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธิประโยชน์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และดิจิทัลโซลูชั่นต่างๆ ดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health) เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และสถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy)

ราคาล่าสุด : 8.6 | ราคาเปิด : 2.72 | ราคาสูงสุด : 8.6 | ราคาต่ำสุด : 8.45
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 53759700 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 459324000 | เปลี่ยนแปลง : 0.1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.18
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)