ราคาหุ้น

หุ้น UKEM | ราคาหุ้น UKEM | ราคาหุ้นวันนี้ UKEM

หุ้น UKEM (MAI) | หุ้น UKEM | ราคาหุ้นวันนี้ UKEM | หุ้น บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นสินค้าอุตสาหกรรม/
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น UKEM ทำธุรกิจอะไร : นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent) สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

ราคาล่าสุด : 0.92 | ราคาเปิด : 0.84 | ราคาสูงสุด : 0.93 | ราคาต่ำสุด : 0.9
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 7043240 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 6460640 | เปลี่ยนแปลง : 0.02 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.1
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
UKEM2023-07-280.840.930.90.917280.927,043,240,0006,460,640,000,000

-0.02

-1.1%