ราคาหุ้น

หุ้น UVAN | ราคาหุ้น UVAN | ราคาหุ้นวันนี้ UVAN

หุ้น UVAN (SET) | หุ้น UVAN | ราคาหุ้นวันนี้ UVAN | หุ้น บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) | หุ้น UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น UVAN ทำธุรกิจอะไร : ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ราคาล่าสุด : 7.4 | ราคาเปิด : 7.45 | ราคาสูงสุด : 7.55 | ราคาต่ำสุด : 7.35
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 859887 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 6374340 | เปลี่ยนแปลง : -0.05 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.68
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)