ราคาหุ้น

หุ้น UWC | ราคาหุ้น UWC | ราคาหุ้นวันนี้ UWC

หุ้น UWC (MAI) | หุ้น UWC | ราคาหุ้นวันนี้ UWC | หุ้น บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) | หุ้น UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น UWC ทำธุรกิจอะไร : ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ

ราคาล่าสุด : 7.4 | ราคาเปิด : 7.45 | ราคาสูงสุด : 7.55 | ราคาต่ำสุด : 7.35
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 859887 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 6374340 | เปลี่ยนแปลง : -0.05 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.68
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView UWC บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 UWC บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน UWC บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)