ราคาหุ้น

หุ้น UWC | ราคาหุ้น UWC | ราคาหุ้นวันนี้ UWC

หุ้น UWC (MAI) | หุ้น UWC | ราคาหุ้นวันนี้ UWC | หุ้น บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) | หุ้น UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น UWC ทำธุรกิจอะไร : ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ

ราคาล่าสุด : 9.3 | ราคาเปิด : 9.25 | ราคาสูงสุด : 9.35 | ราคาต่ำสุด : 9.15
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 2361280 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 21842700 | เปลี่ยนแปลง : 0.1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.54
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView UWC บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 UWC บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน UWC บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
UWC2023-07-289.259.359.159.250389.32,361,280,00021,842,700,000,000

+0.1

+0.54%