ราคาหุ้น

หุ้น VCOM | ราคาหุ้น VCOM | ราคาหุ้นวันนี้ VCOM

หุ้น VCOM (MAI) | หุ้น VCOM | ราคาหุ้นวันนี้ VCOM | หุ้น บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | หุ้น VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : MAI
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเทคโนโลยี/
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น VCOM ทำธุรกิจอะไร : VCOM ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการหลังการขาย 2) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในเมียนมาร์ 3) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ประกอบธุรกิจธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider)

ราคาล่าสุด : 4.42 | ราคาเปิด : 4.32 | ราคาสูงสุด : 4.4 | ราคาต่ำสุด : 4.3
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 2114 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 8741.96 | เปลี่ยนแปลง : 0.08 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.84
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด MAI บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
VCOM2023-07-284.324.44.34.36664.422,114,0008,741,960,000

+0.08

+1.84%