ราคาหุ้น

หุ้น VIH | ราคาหุ้น VIH | ราคาหุ้นวันนี้ VIH

หุ้น VIH (SET) | หุ้น VIH | ราคาหุ้นวันนี้ VIH | หุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/การแพทย์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น VIH ทำธุรกิจอะไร : กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วยโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล คือ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งทั้ง 4 โรงพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา และมีความโดดเด่นด้านโรคกระดูกและข้อ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

ราคาล่าสุด : 7.9 | ราคาเปิด : 8.05 | ราคาสูงสุด : 7.9 | ราคาต่ำสุด : 7.8
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 88403 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 691939 | เปลี่ยนแปลง : 0.1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 1.28
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
VIH2023-07-288.057.97.87.827097.988,403,000691,939,000,000

+0.1

+1.28%