ราคาหุ้น

หุ้น VNT | ราคาหุ้น VNT | ราคาหุ้นวันนี้ VNT

หุ้น VNT (SET) | หุ้น VNT | ราคาหุ้นวันนี้ VNT | หุ้น บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) | หุ้น VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นสินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น VNT ทำธุรกิจอะไร : ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำผงพลาสติกพีวีซีไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซี ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?SIAMVIC? และไวนิลคลอไรด์มอนอเมอร์ (วีซีเอ็ม) และโซดาไฟซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากกระบวนการผลิตคลอรีน

ราคาล่าสุด : 5.05 | ราคาเปิด : 1.2 | ราคาสูงสุด : 5.1 | ราคาต่ำสุด : 4.98
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 75922 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 380882 | เปลี่ยนแปลง : 0.05 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.4
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)