ราคาหุ้น

หุ้น VPO | ราคาหุ้น VPO | ราคาหุ้นวันนี้ VPO

หุ้น VPO (SET) | หุ้น VPO | ราคาหุ้นวันนี้ VPO | หุ้น บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น VPO ทำธุรกิจอะไร : บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ

ราคาล่าสุด : 0.93 | ราคาเปิด : 0.81 | ราคาสูงสุด : 0.99 | ราคาต่ำสุด : 0.79
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 38615100 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 35688500 | เปลี่ยนแปลง : 0.12 | เปลี่ยนแปลง(%) : 16.25
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView VPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 VPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน VPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
VPO2023-07-280.810.990.790.924210.9338,615,100,00035,688,500,000,000

+0.12

+16.25%