ราคาหุ้น

หุ้น WAVE | ราคาหุ้น WAVE | ราคาหุ้นวันนี้ WAVE

หุ้น WAVE (SET) | หุ้น WAVE | ราคาหุ้นวันนี้ WAVE | หุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น WAVE ทำธุรกิจอะไร : ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และบันเทิง

ราคาล่าสุด : 0.2 | ราคาเปิด : 0.2 | ราคาสูงสุด : 0.21 | ราคาต่ำสุด : 0.19
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 27748600 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 5409450 | เปลี่ยนแปลง : -0.01 | เปลี่ยนแปลง(%) : -5
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView WAVE บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 WAVE บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน WAVE บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)