ราคาหุ้น

หุ้น WHAIR | ราคาหุ้น WHAIR | ราคาหุ้นวันนี้ WHAIR

หุ้น WHAIR (SET) | หุ้น WHAIR | ราคาหุ้นวันนี้ WHAIR | หุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | ราคาหุ้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล| ราคาหุ้นวันนี้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | หุ้น WHA INDUSTRIAL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ราคาหุ้น WHA INDUSTRIAL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ราคาหุ้นวันนี้ WHA INDUSTRIAL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้น
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล หรือ หุ้น WHAIR ทำธุรกิจอะไร :

ราคาล่าสุด : 6.95 | ราคาเปิด : 4.72 | ราคาสูงสุด : 7.1 | ราคาต่ำสุด : 6.9
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 245216 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 1694520 | เปลี่ยนแปลง : -0.05 | เปลี่ยนแปลง(%) : -0.72
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView WHAIR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
แบบ56-1 WHAIR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
งบการเงิน WHAIR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ตลาด SET ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
WHAIR2023-07-284.727.16.96.911236.95245,216,0001,694,520,000,000

+-0.05

+-0.72%