ราคาหุ้น

หุ้น WHAUP | ราคาหุ้น WHAUP | ราคาหุ้นวันนี้ WHAUP

หุ้น WHAUP (SET) | หุ้น WHAUP | ราคาหุ้นวันนี้ WHAUP | หุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น WHAUP ทำธุรกิจอะไร : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ราคาล่าสุด : 3.58 | ราคาเปิด : 3.62 | ราคาสูงสุด : 3.58 | ราคาต่ำสุด : 3.52
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 944958 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 3367620 | เปลี่ยนแปลง : -0.02 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.56
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นวันที่เปิดสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยปิดปริมาณหุ้นมูลค่า(บาท)chgchg(%)
WHAUP2023-07-283.623.583.523.563783.58944,958,0003,367,620,000,000

+-0.02

+0.56%