ราคาหุ้น

หุ้น BJC | ราคาหุ้น BJC | ราคาหุ้นวันนี้ BJC

หุ้น BJC (SET) | หุ้น BJC | ราคาหุ้นวันนี้ BJC | หุ้น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นบริการ/พาณิชย์
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น BJC ทำธุรกิจอะไร : 1.กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ - ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท2. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ - ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค - ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค - ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ 5.กลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

ราคาล่าสุด : 39.5 | ราคาเปิด : 37.25 | ราคาสูงสุด : 39.25 | ราคาต่ำสุด : 38.25
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 9286410 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 360597000 | เปลี่ยนแปลง : 0.25 | เปลี่ยนแปลง(%) : 0.64
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)