Dashboard

TOP20 ราคาซื้อขายเยอะที่สุด ของวันที่ - 2023-07-28

หุ้นราคาValueVolumn#
KBANK 1255,753,950,00046,594,800ราคาหุ้น KBANK
PTT 353,113,370,00089,274,200ราคาหุ้น PTT
BBL 1702,022,420,00011,894,700ราคาหุ้น BBL
AOT 71.51,983,750,00027,917,000ราคาหุ้น AOT
CPALL 62.751,740,500,00028,052,800ราคาหุ้น CPALL
BANPU 9.71,725,130,000179,650,000ราคาหุ้น BANPU
EA 59.751,666,910,00028,556,800ราคาหุ้น EA
SSS 7.351,609,930,0005,027,720ราคาหุ้น SSS
SSPF 71,609,930,0005,027,720ราคาหุ้น SSPF
DELTA 1101,560,840,00014,166,000ราคาหุ้น DELTA
SCB 1111,498,970,00013,573,700ราคาหุ้น SCB
GULF 501,450,630,00029,303,000ราคาหุ้น GULF
BDMS 291,380,770,00048,269,500ราคาหุ้น BDMS
ADVANC 2251,150,290,0005,150,840ราคาหุ้น ADVANC
AEC 2251,150,290,0005,150,840ราคาหุ้น AEC
PTTEP 159.5993,413,0006,224,040ราคาหุ้น PTTEP
GPSC 57.75916,206,00016,196,300ราคาหุ้น GPSC
SIRI 2.02883,979,000440,780,000ราคาหุ้น SIRI
KTB 20.4870,339,00042,639,400ราคาหุ้น KTB
JMART 17.3846,537,00050,447,500ราคาหุ้น JMART

TOP20 จำนวนหุ้นซื้อขายเยอะที่สุด ของวันที่- 2023-07-28

หุ้นราคาVolumnValue#
TTB 1.7484,296,000824,486,000ราคาหุ้น TTB
SIRI 2.02440,780,000883,979,000ราคาหุ้น SIRI
BANPU 9.7179,650,0001,725,130,000ราคาหุ้น BANPU
ANAN 0.85170,570,000160,336,000ราคาหุ้น ANAN
XPG 1.19142,071,000168,257,000ราคาหุ้น XPG
QTC 4.02127,532,000511,393,000ราคาหุ้น QTC
TRUE 7.2110,040,000787,682,000ราคาหุ้น TRUE
AWC 4.44101,332,000446,605,000ราคาหุ้น AWC
PTT 3589,274,2003,113,370,000ราคาหุ้น PTT
GUNKUL 3.4277,799,500262,785,000ราคาหุ้น GUNKUL
PSG 0.9372,091,70067,583,900ราคาหุ้น PSG
WHA 4.9667,505,100335,428,000ราคาหุ้น WHA
DIF 9.959,520,200587,160,000ราคาหุ้น DIF
WHABT 9.0554,219,600266,980,000ราคาหุ้น WHABT
JMART 17.350,447,500846,537,000ราคาหุ้น JMART
BDMS 2948,269,5001,380,770,000ราคาหุ้น BDMS
KBANK 12546,594,8005,753,950,000ราคาหุ้น KBANK
LH 8.5542,788,500363,910,000ราคาหุ้น LH
KTB 20.442,639,400870,339,000ราคาหุ้น KTB
VPO 0.9338,615,10035,688,500ราคาหุ้น VPO

TOP20 Volumn เปลี่ยนแปลงจากค่า Avg Volumn 5 วัน เยอะที่สุด ของวันที่ - 2023-07-28

TOP20 มูลค่าเปลี่ยนแปลงจากค่า Avg Volumn 5 วัน เยอะที่สุด

เร็วๆนี้..............